Users Ranking

Name No. of Visits No. of Observations No. of Files No. of Roads Observed Previous Points Current Points Previous Rank Current Rank Change In Rank Action
Keshab B.K 24 46 89 19 254 254 1 1 0
Sher Bahadur Bista 31 46 73 20 250 250 2 2 0
Roshan Shrestha 14 38 48 14 170 170 3 3 0
Ashok Mehta 12 13 37 12 122 122 4 4 0
Chandra Prasad Sharma 11 18 23 11 107 107 5 5 0
Jagat Bahadur Hamal 10 14 33 9 102 102 6 6 0
Bibek Tamang 7 9 21 7 72 72 7 7 0
Binod Dhakal 5 18 22 5 70 70 8 8 0
Sumitra Jirel 9 11 22 4 62 62 9 9 0
Rajesh Nepal 3 15 22 3 55 55 10 10 0
Lilawati Chaudhary 6 10 13 4 49 49 11 11 0
Dharmendra Bdr. Bista 4 9 15 4 48 48 12 12 0
Raj Kumar BK 5 6 7 4 38 38 13 13 0
Kailash Chaudhary 2 8 14 2 34 34 14 14 0
Lav Kumar Rai 3 4 4 3 26 26 15 15 0
Rajyashwori Kunwar 2 3 5 2 20 20 16 16 0
Bag Bdr. Singh 1 4 7 1 17 17 17 17 0
Softwel 2 3 1 2 16 16 18 18 0
Sushil Kumar Shrestha 1 2 2 1 10 10 19 19 0
Ramesh Dumaru 1 1 3 1 10 10 20 20 0
Ramila Rai 1 1 1 1 8 8 21 21 0
Pratiksha Silwal 1 1 1 1 8 8 22 22 0
Surendra Ray Yadav 1 1 1 1 8 8 23 23 0
Prem Pd. Bhatt 1 1 1 1 8 8 24 24 0