Users Ranking

Name No. of Visits No. of Observations No. of Files No. of Roads Observed Previous Points Current Points Previous Rank Current Rank Change In Rank Action
Sher Bahadur Bista 37 53 90 25 305 305 1 1 0
Keshab B.K 24 46 89 19 254 254 2 2 0
Roshan Shrestha 16 47 58 16 201 201 3 3 0
Chandra Prasad Sharma 12 22 29 12 123 123 4 4 0
Ashok Mehta 12 13 37 12 122 122 5 5 0
Jagat Bahadur Hamal 10 14 33 9 102 102 6 6 0
Bibek Tamang 7 9 21 7 72 72 7 7 0
Dharmendra Bdr. Bista 6 11 23 6 70 70 8 8 0
Binod Dhakal 5 18 22 5 70 70 9 9 0
Sumitra Jirel 9 11 22 4 62 62 10 10 0
Rajesh Nepal 3 15 22 3 55 55 11 11 0
Lilawati Chaudhary 6 10 13 4 49 49 12 12 0
Raj Kumar BK 5 6 7 4 38 38 13 13 0
Kailash Chaudhary 2 8 14 2 34 34 14 14 0
Rajyashwori Kunwar 3 4 7 3 29 29 15 15 0
Lav Kumar Rai 3 4 4 3 26 26 16 16 0
Bag Bdr. Singh 1 4 7 1 17 17 17 17 0
Softwel 2 3 1 2 16 16 18 18 0
Sushil Kumar Shrestha 1 2 2 1 10 10 19 19 0
Ramesh Dumaru 1 1 3 1 10 10 20 20 0
Surendra Ray Yadav 1 1 1 1 8 8 21 21 0
Ramila Rai 1 1 1 1 8 8 22 22 0
Pratiksha Silwal 1 1 1 1 8 8 23 23 0
Prem Pd. Bhatt 1 1 1 1 8 8 24 24 0