Users Ranking

Name No. of Visits No. of Observations No. of Files No. of Roads Observed Previous Points Current Points Previous Rank Current Rank Change In Rank Action
Sher Bahadur Bista 32 48 77 20 257 257 1 1 0
Keshab B.K 24 46 89 19 254 254 2 2 0
Roshan Shrestha 14 38 48 14 170 170 3 3 0
Chandra Prasad Sharma 12 22 29 12 123 123 4 4 0
Ashok Mehta 12 13 37 12 122 122 5 5 0
Jagat Bahadur Hamal 10 14 33 9 102 102 6 6 0
Bibek Tamang 7 9 21 7 72 72 7 7 0
Binod Dhakal 5 18 22 5 70 70 8 8 0
Sumitra Jirel 9 11 22 4 62 62 9 9 0
Rajesh Nepal 3 15 22 3 55 55 10 10 0
Lilawati Chaudhary 6 10 13 4 49 49 11 11 0
Dharmendra Bdr. Bista 4 9 15 4 48 48 12 12 0
Raj Kumar BK 5 6 7 4 38 38 13 13 0
Kailash Chaudhary 2 8 14 2 34 34 14 14 0
Rajyashwori Kunwar 3 4 7 3 29 29 15 15 0
Lav Kumar Rai 3 4 4 3 26 26 16 16 0
Bag Bdr. Singh 1 4 7 1 17 17 17 17 0
Softwel 2 3 1 2 16 16 18 18 0
Sushil Kumar Shrestha 1 2 2 1 10 10 19 19 0
Ramesh Dumaru 1 1 3 1 10 10 20 20 0
Pratiksha Silwal 1 1 1 1 8 8 21 21 0
Prem Pd. Bhatt 1 1 1 1 8 8 22 22 0
Surendra Ray Yadav 1 1 1 1 8 8 23 23 0
Ramila Rai 1 1 1 1 8 8 24 24 0